שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 49

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים למסחר - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 49
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח מגורים לשטח מגורים עם חזית מסחרית,
לבנית חנות בקומה אחת בשטח שלא יעלה על 30.00 מ"ר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39574חלק69
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים08/08/1981תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1981. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 08/08/1981. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות02/06/1980תאריך פרסום: 03/07/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2642. עמוד: 2036. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון באישור תכנית12/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות14/02/1980תאריך פרסום: 14/02/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2604. עמוד: 1072. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים21/01/1980תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1980. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1980. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/01/1980. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה29/10/1979
קבלת תכנית21/05/1979