שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לדרכים ומסחר - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לדרכים ומסחר - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח לדרכים
שינוי יעוד מאזור מגורים לשטח למסחר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
395571חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1976תאריך פרסום: 07/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2261. עמוד: 44. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים09/09/1976
החלטה בדיון באישור תכנית12/01/1976
פרסום להפקדה ברשומות06/11/1975תאריך פרסום: 06/11/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2163. עמוד: 2145. שנה עברית: התשלו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1975תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1975.
החלטה בדיון בהפקדה28/07/1975
קבלת תכנית03/07/1975