שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק74
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/10/1979תאריך פרסום: 05/10/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2568. עמוד: 47. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/1979
החלטה בדיון באישור תכנית14/05/1979
פרסום להפקדה ברשומות18/03/1979תאריך פרסום: 18/03/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2522. עמוד: 1202. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים09/03/1979תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1979. תאריך פרסום בעיתון: 09/03/1979.
החלטה בדיון בהפקדה27/11/1978
קבלת תכנית01/11/1978