שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למססחר ומגורים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 39

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת למססחר ומגורים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 39
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות06/03/2006תאריך פרסום: 06/03/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5502. עמוד: 2145. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/02/2006
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/2006
פרסום להפקדה ברשומות23/09/1976תאריך פרסום: 23/09/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2258. עמוד: 2651. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1976
קבלת תכנית01/05/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600206/02/2006