שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת ל- 2 קומות - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים קומה אחת ל- 2 קומות - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד ממגורים קומה אחת למגורים 2 קומות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק121
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות24/04/2006תאריך פרסום: 24/04/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5520. עמוד: 2601. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בביטול הפקדה06/03/2006
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2001תאריך פרסום: 18/08/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2738. עמוד: 2604. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון בהפקדה30/11/1981
קבלת תכנית01/06/1981
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600306/03/2006