שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים, קומה אחת למסחר ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק88
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/01/1979תאריך פרסום: 04/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2502. עמוד: 631. שנה עברית: התשלט .
פרסום לאישור בעיתונים04/01/1979תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1979.
החלטה בדיון באישור תכנית13/11/1978
פרסום להפקדה בעיתונים24/08/1976תאריך פרסום בעיתון: 24/08/1976.
פרסום להפקדה ברשומות23/08/1976תאריך פרסום: 23/08/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2258. עמוד: 2651. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1976
קבלת תכנית01/05/1976