שינוי יעוד מאזור מגורים,שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים

תוכנית עח/ 19/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים,שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור לאזור מגורים
מספר: עח/ 19/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת 68 מגרשי מגורים חד משפחתיים להרחבת מושב אמץ ע"י:
א. שינוי יעוד מאזור מגורים בנחלה, אזור חקלאי בנחלה (5 נחלות)
ושטח פרטי פתוח - לאזור מגורים (59 מגרשים) שטח לבניני ציבור,
שטח ציבורי פתוח, דרכים ואזור חקלאי.
ב. שינוי יעוד מאזור מבני משק - לאזור מגורים (3 מגרשים) ולשטח
פרטי פתוח.
ג. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור - לאזור מגורים (4 מגרשים),
שטח ציבורי פתוח ודרכים.
ד. חלוקת 5 נחלות לא מאוישות ל-10 נחלות במקום הנחלות עליהן
נבנו מגורים.
ה. שינוי יעוד מאזור מגורים, 2 מגרשים, לשטח ציבורי פתוח,
והעברת 2 המגרשים לאזור ההרחבה החדשה.
ו. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות.
ז. התווית דרך פטרולים חדשה סביב נחלות הישוב לפי הוראות
"קשת צבעים" של פיקוד העורף.
ח. איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלי הקרקע, בהתאם להוראות
פרק ג', סימן ז' לחוק.
ט. קביעת הוראות והגבלות בניה לאזורים השונים הכלולים בתכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ביוב
נספחיםנספח/ הוראות פיתוח תשתיות - ניקוז
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראמץ

תיאור המיקום:
ישוב: אמץ

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7907חלק62-63
7966חלק13-14, 20, 25, 35, 3715, 17, 43, 45, 47-49
7968חלק5, 7-8, 29, 31-32, 34, 3716-22, 27, 57, 60-61
7973חלק5, 9-14, 17, 19-24, 26-40, 61, 63-67, 72, 80-81, 96-9815-16, 18, 25, 42, 62, 73-74, 79, 94, 99, 102, 105-106
7974חלק1, 3, 5, 23-24
8563חלק4-39, 41-52, 55-713
8564חלק4-19, 22-70, 77-85, 91-10720, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתעח/ במ/ 156אחיטוב, אמץ, חניאל, בורגתא.שינוי
תוכניתעח/ 200תכנית מתאר עמק חפר.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/11/2001תאריך פרסום: 12/11/2001. מס' ילקוט פרסומים: 5030. עמוד: 369. שנה עברית: התשסב .
פרסום לאישור בעיתונים02/11/2001תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2001. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 02/11/2001. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו10/09/2001
החלטה בדיון באישור תכנית22/04/2001
החלטה בדיון בהתנגדויות22/04/2001
פרסום להפקדה ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3253. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים24/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 24/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו23/11/1998
החלטה בדיון בהפקדה23/11/1998
קבלת תכנית21/05/1998