שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים

תוכנית 6/ 03/ 191/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מגורים(נחלות) לשטח לבניני ציבור מושב תלמים - שיקמים
מספר: 6/ 03/ 191/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח לבניני ציבור ע"י שינוי ביעודי קרקע,
שינוי בחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישתלמים

תיאור המיקום:
ישוב: תלמים
מועצה : לכיש

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2380חלק95, 105
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים29/07/1993תאריך פרסום בעיתון: 29/07/1993.
פרסום לאישור ברשומות13/04/1993תאריך פרסום: 13/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4100. עמוד: 2281. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון באישור תכנית08/03/1993
פרסום להפקדה ברשומות20/12/1992תאריך פרסום: 20/12/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4067. עמוד: 668. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים19/11/1992תאריך פרסום בעיתון: 19/11/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/1992
החלטה בדיון בהפקדה21/09/1992
קבלת תכנית26/04/1992