שינוי יעוד מאזור מוסדות ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 35

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מוסדות ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 35
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שטח ציבורי פתוח (לצורך בניית מקלט).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1895חלק109
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים23/07/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980. תאריך פרסום בעיתון: 23/07/1980.
פרסום לאישור בעיתונים04/05/1981תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981. תאריך פרסום בעיתון: 04/05/1981.
פרסום לאישור ברשומות26/03/1981תאריך פרסום: 26/03/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2699. עמוד: 1264. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית17/11/1980
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2291. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1980
קבלת תכנית13/05/1980