שינוי יעוד מאזור ממגורים א' לדרכים ומסחר - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור ממגורים א' לדרכים ומסחר - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 18
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מסחרי (חנויות).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/1977תאריך פרסום: 19/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2335. עמוד: 1690. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1977
החלטה בדיון באישור תכנית14/03/1977
פרסום להפקדה בעיתונים03/06/1976תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1976. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1976. תאריך פרסום בעיתון: 03/06/1976.
פרסום להפקדה ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. עמוד: 1675. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון בהפקדה24/11/1975
קבלת תכנית01/11/1975