שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 102/ 90

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים - אופקים
מספר: 23/ 03/ 102/ 90
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד משטח מסחרי לשטח שיקום - מגורים א'.
ב. חלוקה מחדש ואיחוד מגרשים.
ג. הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39556חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/05/1987תאריך פרסום: 10/05/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3449. עמוד: 1600. שנה עברית: התשמז .
פרסום לאישור בעיתונים05/02/1987
החלטה בדיון באישור תכנית22/12/1986
פרסום להפקדה בעיתונים16/10/1986תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1986. תאריך פרסום בעיתון: 16/10/1986.
פרסום להפקדה ברשומות07/07/1986תאריך פרסום: 07/07/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. עמוד: 2683. שנה עברית: התשמו .
החלטה בדיון בהפקדה19/05/1986
קבלת תכנית24/01/1986