שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב עם אזור מלונאות.

תוכנית 2/ 03/ 102/ 12/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב עם אזור מלונאות.
מספר: 2/ 03/ 102/ 12/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעודי קרקע משטח מסחרי לשטח משולב- מסחרי ומלונאות וקביעת מגבלות בניה חדשות.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים13/09/1990תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1990. עיתון: הארץ.
פרסום לאישור ברשומות26/08/1990תאריך פרסום: 26/08/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3793. עמוד: 3732. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה ברשומות25/03/1990תאריך פרסום: 25/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2300. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים12/03/1990תאריך פרסום בעיתון: 12/03/1990. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית12/03/1990