שינוי יעוד מאזור מסחרי למבנה ציבור - עומר

תוכנית 14/ 03/ 101/ 12

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור מסחרי למבנה ציבור - עומר
מספר: 14/ 03/ 101/ 12
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד הקרקע מאזור מסחרי למבנה ציבור
והגדלת שטח ציבורי פתוח,
שינוי קוי בניין באזור מגורים ומבנה ציבור.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםעומרעומר
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
38558חלק34, 45
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית14/ 03/ 101/ 8שינוי יעוד משטח ציבורי לדרך גישה מרחב תמר למגרש 99 ג' - עומרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1980תאריך פרסום: 21/08/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2653. עמוד: 2291. שנה עברית: התשם .
פרסום לאישור בעיתונים20/07/1980
החלטה בדיון באישור תכנית28/04/1980
פרסום להפקדה ברשומות25/01/1979תאריך פרסום: 25/01/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2509. עמוד: 834. שנה עברית: התשלט .
פרסום להפקדה בעיתונים10/01/1979תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979. תאריך פרסום בעיתון: 10/01/1979.
החלטה בדיון בהפקדה28/08/1978
קבלת תכנית19/07/1978