שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח משולב למסחר ותעשיה - כנות

תוכנית 8/ 02/ 101/ 68

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור מסחרי לשטח משולב למסחר ותעשיה - כנות
מספר: 8/ 02/ 101/ 68
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
לתכנן את השטח התחום בקו כחול כדי לאפשר גם שימוש לצרכי תעשיה,
ולקבוע הנחיות תכנון, סייגים והוראות לתכנון.

עיקרי ההוראות:
- שינוי יעוד של שטח בעל יעוד מסחרי לשטח שיעודו משולב מסחר ותעשיה
- וקביעת הוראות בינוי ופיתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4990חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101/ 17אזור תעשיה כנות (בשית)שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו20/06/2011
החלטה בדיון בהפקדה26/01/2009
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף14/10/2007
קבלת תכנית12/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100620/06/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200900326/01/2009