שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א'

תוכנית ג/ 11475

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א'
מספר: ג/ 11475
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור עתיקות למגורים א' או שפ.פ.
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית.
שינוי בקוי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17469חלק40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6485תכנית מתאר משהדשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/09/2000תאריך פרסום: 19/09/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4921. עמוד: 4883. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים27/08/2000תאריך פרסום בעיתון: 27/08/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/08/2000
החלטה בדיון באישור תכנית03/07/2000
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/2000תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 31/03/2000. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/04/2000. עיתון: הארץ.
פרסום להפקדה ברשומות30/03/2000תאריך פרסום: 30/03/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4867. עמוד: 3085. שנה עברית: התשס .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/03/2000
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1999
קבלת תכנית17/08/1999