שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.

תוכנית 6/ 03/ 201/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור פתוח לאזור ספורט.
מספר: 6/ 03/ 201/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד שטח מ"אזור חקלאי" ל"אזור ספורט" ולדרך.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםלכישלכיש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות05/01/2012תאריך פרסום: 05/01/2012. מס' ילקוט פרסומים: 6354. עמוד: 1845. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט23/11/2011
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2011
פרסום להפקדה בעיתונים02/11/1980תאריך פרסום בעיתון: 02/11/1980. עיתון: הארץ.
קבלת תכנית15/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות15/05/1980תאריך פרסום: 15/05/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2627. עמוד: 1636. שנה עברית: התשם .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101121/11/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית