שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח למבנה ציבור, עילוט

תוכנית ג/ 11248

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח למבנה ציבור, עילוט
מספר: ג/ 11248
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור ציבור פתוח למבנה ציבורי
קביעת הוראות וזכויות בניה בתחום התכנית

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםעילוטעילוט
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17484חלק55, 64
17486חלק14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7215תכנית מתאר עילוטשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/05/2000תאריך פרסום: 30/05/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4885. עמוד: 3637. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים12/05/2000תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2000. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/05/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית14/02/2000
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר05/01/2000
פרסום להפקדה ברשומות14/12/1999תאריך פרסום: 14/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4832. עמוד: 1750. שנה עברית: התשס .
פרסום להפקדה בעיתונים26/11/1999תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו10/11/1999
החלטה בדיון בהפקדה06/10/1999
קבלת תכנית13/04/1999