שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור

תוכנית 21/ 02/ 101/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור
מספר: 21/ 02/ 101/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת שטח לבנייני ציבור ע"י
שינויים ביעודי קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרותשדרות

תיאור המיקום:
ישוב: שדרות
רחוב מנחם בגין

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1898חלק27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים31/12/1998תאריך פרסום בעיתון: 31/12/1998.
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 969. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו28/09/1995
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/1995
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1995תאריך פרסום: 15/06/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4313. עמוד: 3716. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/1995תאריך פרסום בעיתון: 11/05/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה16/01/1995
קבלת תכנית19/06/1994