שינוי יעוד מאזור תעשיה ומגורים לאזור מסחר, סכנין

תוכנית ג/ 16157

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור תעשיה ומגורים לאזור מסחר, סכנין
מספר: ג/ 16157
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
שינוי יעוד מאזור נלאכה ותעשיה זעירה ואזור מגורים ומלאכה מעורב לשטח מסחר ומגורים ב'.

עיקרי התכנית:
ייעוד שטח לאזור מסחר, משרדים ומגורים ב'.
הגדלת אחוזי הבניה, מס' הקומות וגובה הבניינים.
קביעת הוראות למתן היתרי בנייה .
קביעת עקרונות והנחיות אדריכליות.
קביעת גובה ביניינים והנחיות חזותיות.
קביעת סדרי תנועה וחניה בשטח התכנית.
קביעת הנחיות סביבתיות.
קביעת שלביות וביצוע התוכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19290חלק117-118, 127115-116, 119, 126, 128, 130-131
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/2008תאריך פרסום: 15/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5763. עמוד: 1414. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/2007תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/12/2007. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/2007. עיתון: הצופה.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/12/2007
החלטה בדיון באישור תכנית21/11/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/08/2007
פרסום להפקדה ברשומות08/08/2007תאריך פרסום: 08/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5700. עמוד: 3815. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים06/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 05/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/07/2007. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/06/2007
החלטה בדיון במועצה הארצית01/05/2007
החלטה בדיון בהפקדה16/10/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף09/03/2006
קבלת תכנית02/03/2006