שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.

תוכנית 6/ 03/ 184/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מבני משק ומקרקע חקלאית לאזור תעשיה.
מספר: 6/ 03/ 184/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מיקום אזור התעשיה. הפיכת אזור התעשיה לאזור מבני משק, ושינוי יעוד קרקע חקלאית לאזור תעשיה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבשדה יואב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2800כל הגוש
2801כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 184שינוי תוכנית מתאר ביטול ואיחוד חלקותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה ברשומות07/11/2011תאריך פרסום: 07/11/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6315. עמוד: 443. שנה עברית: התשעב .
פרסום הודעה בדבר דחיית תכנית באתר האינטרנט24/08/2011
החלטה בדיון באישור תכנית22/08/2011
פרסום להפקדה ברשומות26/02/1987תאריך פרסום: 26/02/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3431. עמוד: 1105. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים03/02/1987תאריך פרסום בעיתון: 03/02/1987. עיתון: מעריב.
קבלת תכנית19/05/1986
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201100822/08/2011
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר דחיית תכנית