שינוי יעוד מאזור תעשיה לשטח פרטי פתוח - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאזור תעשיה לשטח פרטי פתוח - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 11
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח ציבורי וחלוקת מגרשים לתעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 106/ 4אזור תעשיה - נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3513. עמוד: 561. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים26/10/1987
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות24/12/1986תאריך פרסום: 25/12/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3412. עמוד: 394. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים23/11/1986תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1986. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1986. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/11/1986. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1986
קבלת תכנית10/09/1986