שינוי יעוד מאזור תעשייה לשטח למוסדות ציבור

תוכנית 3/ 02/ 101/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזור תעשייה לשטח למוסדות ציבור
מספר: 3/ 02/ 101/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאזור תעשיה ואחסנה ואזור רזרבה לתעשיה ואחסנה ויעוד לשטח למוסדות ציבור עם דרך גישה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2040חלק1, 5
2070חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות13/05/1976תאריך פרסום: 13/05/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2219. שנה עברית: התשלו .