שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.

תוכנית שד/ 434/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים: מגורים, חקלאי ודרכים.
מספר: שד/ 434/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להנחות את הבניה לריווחת תושבי אלישמע הקיימים
והחזויים.
2. שינוי יעוד מאזורים: חקלאי ומגורים לאזורים:
מגורים, חקלאי ודרכים.
3. ביטול ואיחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש בהתאם
למצב הקיים והמוצע בתכנית זו.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןאלישמע

תיאור המיקום:
ישוב: אלישמע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6654חלק
6655חלק
6656חלק
7501חלק
7502חלק
7512חלק
7513חלק
7514חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2321. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים04/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 04/03/1996.
פרסום להפקדה ברשומות20/11/1994תאריך פרסום: 20/11/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4262. עמוד: 832. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/11/1994תאריך פרסום בעיתון: 04/11/1994.
החלטה בדיון בהפקדה27/10/1994
קבלת תכנית22/07/1993