שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר לאומי.

תוכנית בר/ 234

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר לאומי.
מספר: בר/ 234
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור לאתר הנצחה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(א) עיון השר
מסמכיםמסמכים ע"פ סעיף 109(ב) אישור השר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: ?______________
אנדרטת הצנחנים דרומית לקיבוץ גבעת-ברנר ומערבית
למושב בית אליעזרי.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3584חלק5, 12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים02/05/1997תאריך פרסום בעיתון: 02/05/1997.
פרסום לאישור ברשומות10/04/1997תאריך פרסום: 10/04/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4510. עמוד: 2926. שנה עברית: התשנז .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה10/04/1997
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו02/02/1997
החלטה בדיון באישור תכנית24/11/1996
פרסום להפקדה בעיתונים25/07/1996תאריך פרסום בעיתון: 25/07/1996.
פרסום להפקדה ברשומות30/06/1996תאריך פרסום: 30/06/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4423. עמוד: 3846. שנה עברית: התשנו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו12/06/1996
החלטה בדיון בהפקדה28/06/1995
קבלת תכנית02/04/1995