שינוי יעוד מאיזור לבניני ציבור למסחר, תעשיה, מלאכהשרותים, מרכז קניות,וכו' - אי

תוכנית מי/ 350/ ח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאיזור לבניני ציבור למסחר, תעשיה, מלאכהשרותים, מרכז קניות,וכו' - אי
מספר: מי/ 350/ ח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהעין כרם-בי"ס חקלאי

תיאור המיקום:
ישוב:

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
29756כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו13/07/1999
החלטה בדיון בביטול הפקדה13/07/1999
החלטה בדיון בהפקדה24/10/1995
קבלת תכנית01/08/1995