שינוי יעוד מאיזור לתכנון מפורט לאיזור מגורים א'

תוכנית כ/ 447

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מאיזור לתכנון מפורט לאיזור מגורים א'
מספר: כ/ 447
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- שינוי יעוד מאיזור לתכנון מפורט לאיזור מגורים א'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהקרית אתאקרית אתאקרית אתאלילינבלום
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11044חלק56109
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכ/ 150תכנית המיתאר לשטח קרית-אתא תשל"ז1977-שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה בעיתונים28/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 28/09/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 26/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות15/02/2007תאריך פרסום: 15/02/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5629. עמוד: 1623. שנה עברית: התשסז .
החלטה בדיון בביטול הפקדה22/11/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3420. שנה עברית: התשסו .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/03/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/08/2005
קבלת תכנית10/04/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200601922/11/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200501421/09/2005