שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור מגורים משולב עם מסחר

תוכנית ג/ 13423

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאיזור מגורים לאיזור מגורים משולב עם מסחר
מספר: ג/ 13423
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שנוי יעוד אזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד ומסחר, שנוי קוי הבנין אחוזי הבניה בחלקה 36 גוש 19445 במעלות.

עיקרי ההוראות:
שנוי יעוד אזור מגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד ומסחר - מסחר
מסחר בקומת קרקע ומגורים בקומה ראשונה.
שנוי קוי הבנין הקדמי מ-5 מטר ל-4 מטר.
שנוי אחוזי הבניה בחלקה מ- 50% ל- 70%.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19445חלק36
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ במ/ 43מורדות ואדי קורן רובע א' מעלות - תרשיחהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2008תאריך פרסום בעיתון: 15/12/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/12/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום לאישור ברשומות17/12/2008תאריך פרסום: 17/12/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5883. עמוד: 1200. שנה עברית: התשסט .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית30/05/2007
פרסום להפקדה בעיתונים02/02/2007תאריך פרסום בעיתון: 29/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 02/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2003
פרסום להפקדה ברשומות13/03/2003תאריך פרסום: 13/03/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5166. עמוד: 1838. שנה עברית: התשסג .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו02/02/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/12/2002
קבלת תכנית10/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200700930/05/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים29031/03/2003
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200202104/12/2002
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה