שינוי יעוד מאיזור מגורים משולב עם מסחר לאיזור מסחר ומשרדים-תרשיחא:

תוכנית ג/ 14244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאיזור מגורים משולב עם מסחר לאיזור מסחר ומשרדים-תרשיחא:
מספר: ג/ 14244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מטרת התכנית:
הגדלת סה"כ אחוזי הבניה המותרים מ- 244% ל-310%.
הקטנת קווי בניין.
הגדלת מס' קומות מ- 5 קומות ל- 6 קומות.
תוספת מבנה חניון בשתי קומות בחניה הציבורית.
שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחר משולב מגורים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתלימעלות-תרשיחאמעלות-תרשיחא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18375חלק12
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9558מגורים, מסחר וחנויות ברח' השוק, שינוי למתאר, מעלות תרשיחא.שינוי
תוכניתג/ 12517הגדלת אחוזי בניה מעלות תרשיחאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/08/2006תאריך פרסום: 28/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5570. עמוד: 4764. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים20/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 18/08/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו11/07/2006
החלטה בדיון באישור תכנית24/05/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר16/02/2006
פרסום להפקדה ברשומות05/02/2006תאריך פרסום: 05/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5490. עמוד: 1603.
פרסום להפקדה בעיתונים08/01/2006תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 06/01/2006. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 08/01/2006. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה28/09/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/09/2003
קבלת תכנית10/09/2003