שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.

תוכנית גז/ 102/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מאתר קרוונים לאזור מגורים, בנייני ציבורומסחר.
מספר: גז/ 102/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מאתר קרוונים ומשטח חקלאי לאזור
מגורים, בניני ציבור, ת. דלק, משרדים, מסחר
מגורים מיוחד, ושטח ספורט.
2. התוית דרכים ושבילים, שטחי ציבור ומגורים בהתאם
למסומן בתשריט.
3. קביעת אזורי תכנון וחלוקה חדשה בהסכמת הבעלים.
4. ביטול וקביעת תוואי חדש לדרך אזורית מאושרת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרבית חשמונאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית חשמונאי
מזרחית לבית חשמונאי צמוד לקיבוץ גזר, דרומית לכביש
424 מול מושב כפר שמואל
גוש 3879 (חלק) לא מוסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3880חלק37-41, 4334, 36
3887חלק59-61, 67-78
4153חלק1-22, 24-4142
4154חלק1-3, 5-64, 9-18
4156חלק117118-119, 123
4634חלק27-3215-24
4636חלק109-12110-40, 122-123
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/11/1996תאריך פרסום בעיתון: 26/11/1996.
פרסום לאישור ברשומות03/11/1996תאריך פרסום: 03/11/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4453. עמוד: 370. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/10/1996
החלטה בדיון באישור תכנית11/08/1996
פרסום להפקדה ברשומות17/03/1996תאריך פרסום: 17/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4392. עמוד: 2355. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/03/1996תאריך פרסום בעיתון: 11/03/1996.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/02/1996
החלטה בדיון בהפקדה25/10/1995
קבלת תכנית27/04/1995