שינוי יעוד מבית עלמין לשפ"פ

תוכנית 6/ 03/ 135/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מבית עלמין לשפ"פ
מספר: 6/ 03/ 135/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מחלק ממגרש 25 משטח לבית עלמין לשטח פרטי פתוח. 2. ביטול דרך המחברת בין הדרכים 73 ו-74. 3. שינוי יעוד מדרך ומאזור מגורים בישוב חקלאי לשטח פרטי פתוח. 4. קביע

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואבכפר מנחם

תיאור המיקום:
קיבוץ כפר מנחם, שקמים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2707חלק5, 8, 11, 17, 20-21
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/07/1989תאריך פרסום: 09/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3678. שנה עברית: התשמט .
פרסום להפקדה ברשומות21/08/1988תאריך פרסום: 21/08/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3578. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית20/08/1988