שינוי יעוד מבני משק ומבני ציבור למגורים בנהלל

תוכנית ג/ 17111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מבני משק ומבני ציבור למגורים בנהלל
מספר: ג/ 17111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. תוספת יחידות דיור לבעלי מקצוע ותושבים.
2. הסדרת מגרש למבנה ציבור קיים - מרפאה.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד שטח מבני ציבור, מבני משק ודרך לשטח מגורים לבעלי מקצוע ותושבים ולשטח מבני ציבור.
ב. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה להקצאת 24 מגרשים למגורים ומגרש למבני ציבור.
ג. קביעת הוראות בניה, מרוחי בניה, גובה מבנים.
ד. התוית דרכים וחיבורם לדרך מאושרת.
ה. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב נופי ואדריכלי.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלנהללנהלל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17180חלק73
17187חלק52, 99-10148, 50, 58, 68, 92, 95, 107
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניהשינוי
תוכניתמשצ/ 17תכנית מפורטת מס' משצ/17שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/09/2007
קבלת תכנית08/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מתאר200701615/10/2007