שינוי יעוד מבנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות

תוכנית 21/ 03/ 102/ 62

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבנייני ציבור לאזור ציבורי פתוח - שדרות
מספר: 21/ 03/ 102/ 62
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א חלוקת מגרש 903 ל- 903 א' - 903 ב'.
ב. שינוי יעוד משטח מבנה ציבורי לשטח ציבורי פתוח.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשדרותשדרות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1897חלק903
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/10/2000
פרסום לאישור ברשומות30/11/1987תאריך פרסום: 30/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3505. עמוד: 393. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים03/11/1987תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/11/1987. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון באישור תכנית09/06/1986
פרסום להפקדה ברשומות31/03/1986תאריך פרסום: 31/03/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3317. עמוד: 1667. שנה עברית: התשמו .
פרסום להפקדה בעיתונים15/11/1985תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1985. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1985. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1985. עיתון: עיתון יומי.
קבלת תכנית01/10/1985