שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 370/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבנייני ציבור למגורים - שכונה 7 - תל שבע
מספר: 7/ 03/ 370/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת שטח לאזור מגורים א' בשכונה 7 כמפורט להלן:
א. שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור (מגרש מס' 200) לאזור מגורים א'
(מגרש מס' 169).
ב. קביעת שטחי הבניה המרביים במגרש ל- 802 מ"ר מתוכם 720 מ"ר מהווים שטחים עיקריים.
ג. קביעת 4 יח"ד במגרש.
ד. קביעת התכליות והשימושים.
ה. קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי.
ו. קביעת שלבי ביצוע התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
מגרש 200, שכונה 7

גושים וחלקות:
100057 בהסדר
גוש שומה ארעי 29

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10057חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 370תל-שבע, שכונה מספר 7שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/03/2007תאריך פרסום: 29/03/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5647. עמוד: 2220. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים02/03/2007תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 28/02/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית12/02/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/12/2006
פרסום להפקדה ברשומות12/12/2006תאריך פרסום: 12/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5604. עמוד: 874. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים01/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 28/11/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו15/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה18/09/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/05/2006
קבלת תכנית12/03/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200700212/02/2007
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים70331/12/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200601018/09/2006