שינוי יעוד מבניני צבור למגורים - גוש 2673

תוכנית 6/ 03/ 136/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבניני צבור למגורים - גוש 2673
מספר: 6/ 03/ 136/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד של חלקה 28, גוש 2673, משטח למבני ציבור לאזור מגורים מיוחד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםחוף אשקלוןניר ישראל

תיאור המיקום:
מושב ניר ישראל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2673חלק28
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה ברשומות07/06/1986תאריך פרסום: 07/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3356. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית06/06/1986