שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין

תוכנית ג/ 19624

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מבניני ציבור למגוריים ב' סכנין
מספר: ג/ 19624
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד משטח לבנייני ציבור למגורים ב' בסכנין

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד משטח לבניני ציבור למגורים ב' בצפון סכנין
קביעת תכליות לכל יעודי הקרקע
קביעת הוראות בניה והנחיות בינוי ועיצוב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19282חלק14, 16-17, 31
19828חלק338-9, 12-13, 15, 32
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 9169שינוי לתקנון; הגדלת אחוזי בניה ומס' הקומות, שינוי למתאר, סכנין.שינוי
תוכניתג/ 668תכנית מתאר סכניןשינוי
תוכניתג/ 12906שינוי תקנון לישוב סכניןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה06/08/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/09/2011
קבלת תכנית25/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201201406/08/2012
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200619/03/2012