שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' וחלוקה למגרשים, פתיחת דרך,הרחבת שביל.

תוכנית טר/ 1238

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' וחלוקה למגרשים, פתיחת דרך,הרחבת שביל.
מספר: טר/ 1238
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' וחלוקה למגרשים, פתיחת דרך, הרחבת שביל וקביעת הוראות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה

תיאור המיקום:
טירה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7773חלק20, 22
7774חלק1, 13
7776חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/10/1982תאריך פרסום: 21/10/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2858. שנה עברית: התשמג .