שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' קביעת זכויות בניה.

תוכנית הצ/ 7/ 1/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג' קביעת זכויות בניה.
מספר: הצ/ 7/ 1/ 51
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג'
קביעת זכויות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה
מגרש 29

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק44
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים23/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 23/05/1989.
פרסום לאישור ברשומות30/03/1989תאריך פרסום: 30/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3643. עמוד: 2490. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון באישור תכנית07/12/1988
פרסום להפקדה בעיתונים22/11/1988תאריך פרסום בעיתון: 22/11/1988.
פרסום להפקדה ברשומות11/09/1988תאריך פרסום: 11/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3582. עמוד: 3171. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1988
קבלת תכנית25/04/1988