שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים

תוכנית הצ/ 1248/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים
מספר: הצ/ 1248/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מבניני ציבור למגורים ג',לדרך ושצ"פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7861חלק42-43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות06/10/1983תאריך פרסום: 06/10/1983. מס' ילקוט פרסומים: 2965. עמוד: 104. שנה עברית: התשמד .