שינוי יעוד מגן לאומי לדרך מוצעת

תוכנית עח/ 91/ 3/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגן לאומי לדרך מוצעת
מספר: עח/ 91/ 3/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח מגן לאומי לדרך מוצעת.
ב. קביעת הוראות בדבר סללית דרך מוצעת.
ג. קביעת הוראות בדבר ביטול דרך קיימת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפראביחיל

תיאור המיקום:
ישוב: אביחיל
גן לאומי נחל אלכסנדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8335חלק
8337חלק
8339חלק
8390חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. שנה עברית: התשנד .
קבלת תכנית13/10/1993