שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור באר טוביה

תוכנית 8/ 03/ 117/ 29

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור באר טוביה
מספר: 8/ 03/ 117/ 29
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ביעוד קרקע ובקוי בניין.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד קרקע משטח למבני ציבור למסחר, תעסוקה, ומבנים ומוסדות ציבור.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
323חלק9496
324חלק92
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 117/ 7/ אגוש 323 שינוי חלוקה.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו23/10/2011
החלטה בדיון בהפקדה04/01/2010
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף03/08/2009
קבלת תכנית02/07/2009
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201101024/10/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201000104/01/2010