שינוי יעוד מגרש למעון ילדים - אילת

תוכנית 2/ 03/ 135/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מגרש למעון ילדים - אילת
מספר: 2/ 03/ 135/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תכנון עיר מספר 2/ 03/ 135/ 3 ע"י הפיכת יעוד השטח שבתחום הקו הכחול שהוא גבול התוכנית משטח צבורי פתוח ל מגרש ציבורי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/10/1976תאריך פרסום: 07/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2261. עמוד: 43. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים15/02/1976תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1976. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/1976. עיתון: עיתון יומי ב.
החלטה בדיון באישור תכנית13/10/1975
פרסום להפקדה ברשומות10/05/1973תאריך פרסום: 10/05/1973. מס' ילקוט פרסומים: 1916. עמוד: 1633. שנה עברית: התשלג .
החלטה בדיון בהפקדה02/04/1973
קבלת תכנית29/01/1973