שינוי יעוד מגרש משטח לבניין ציבורי למגורים א' ושביל ציבורי.

תוכנית זמ/ 44/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרש משטח לבניין ציבורי למגורים א' ושביל ציבורי.
מספר: זמ/ 44/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש 31 משטח לבניין ציבורי למגורים א' ולשטח ציבורי פתוח עבור שביל.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיהיסמין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3898חלק306
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/04/2007תאריך פרסום: 30/04/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5657. עמוד: 2554. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים19/04/2007תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 19/04/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו20/02/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו18/01/2007
החלטה בדיון באישור תכנית16/10/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/07/2006
פרסום להפקדה ברשומות09/07/2006תאריך פרסום: 09/07/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5550. עמוד: 4120. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים22/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/05/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/05/2005
קבלת תכנית06/04/2005