שינוי יעוד מגרש צ-2 משטח לבנין ציבורי למגורים א'.

תוכנית זמ/ 206/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרש צ-2 משטח לבנין ציבורי למגורים א'.
מספר: זמ/ 206/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד מגרש צ- 2 משטח לבניין ציבורי למגורים א'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3916חלק31
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 206/ 1קביעת בנינים וחזיתות לשימור ושיחזורשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 950. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים10/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו12/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית07/08/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות30/05/2006תאריך פרסום: 30/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5534. עמוד: 3424. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים11/05/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/05/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 11/05/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה21/06/2005
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/05/2005
קבלת תכנית06/04/2005