שינוי יעוד מגרש 920 רחוב הספן - אזור תעשיה צפוני - אילת

תוכנית 2/ 02/ 101/ 111

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מגרש 920 רחוב הספן - אזור תעשיה צפוני - אילת
מספר: 2/ 02/ 101/ 111
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד, קביעת זכויות ומגבלות בניה חדשות.

עיקרי ההוראות:
א. שינוי יעוד מ''אזור תעשיה ומלאכה'' ליעוד ''מסחר ומלונאות''
(מגורי עובדים).
ב. תוספת זכויות בניה.
ג. תוספת קומות, מבלי לשנות קו גובה מקסימלי במסגרת הגובה המותר
(למעט תוספת גובה נקודתית שאינה מהווה תוספת קומה
מעל הגובה האבסולוטי המותר).
ד. קביעת הגובה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40051חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ בת/ 7אזור תעשיה אילתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה10/09/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף29/07/2007
קבלת תכנית23/07/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700910/09/2007