שינוי יעוד מדרך גישה למגורים ב', שינוי למתאר, סכנין

תוכנית ג/ 10852

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי יעוד מדרך גישה למגורים ב', שינוי למתאר, סכנין
מספר: ג/ 10852
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מגרש מס' 100 בשטח בנוי מהרחבת דרך
למגורים ב'.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין

תיאור המיקום:
ישוב: סח'נין

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף28/02/1999
קבלת תכנית29/07/1998