שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 105/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך ואזור מגורים למבנה ציבור - ישיבת הנגב - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 105/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד וקביעת זכויות בניה ומגבלות בניה
למגרש בין 1,012.00 מ"ר המיועד בתב"ע 105/03/22 להיות דרך
ואזור מגורים בחלקו הצפוני ובתכנית המתאר 105/03/22
ושטח לבנייני ציבור בחלק הדרומי לפי תכניתל מתאר 101/02/22.
התכנית נמצאת בין קוארדינטות אורך 093100-093040 מוקוארדינטות רוחב 111560-111485. הכול ע"פ גבולות התכנית המסומנים בתשריט בקו כחול.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39578חלק38, 56, 59
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים04/01/1988תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 04/01/1988. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/12/1987. עיתון: עיתון יומי.
פרסום לאישור ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3513. עמוד: 561. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות14/06/1987תאריך פרסום: 14/06/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3459. עמוד: 1866. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים12/04/1987תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1987. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1987. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/1987. עיתון: עיתון יומי.
החלטה בדיון בהפקדה16/02/1987
קבלת תכנית30/07/1986