שינוי יעוד מדרך ושביל לאזור מבנה משק - קיבוץ אליפז

תוכנית 12/ 03/ 124/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך ושביל לאזור מבנה משק - קיבוץ אליפז
מספר: 12/ 03/ 124/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול חלק מדרך מס' 8
ביטול שביל שרות מס' 12
והפיכתם לאזור מבני משק ואיחוד חלקות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםחבל אילותחבל אילותאליפז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39114חלק2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית12/ 03/ 124קיבוץ אליפזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1988תאריך פרסום: 07/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3535. עמוד: 1174. שנה עברית: התשמח .
החלטה בדיון באישור תכנית14/12/1987
פרסום להפקדה ברשומות30/08/1987תאריך פרסום: 30/08/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3476. עמוד: 2234. שנה עברית: התשמז .
פרסום להפקדה בעיתונים20/08/1987תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1987. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1987. תאריך פרסום בעיתון: 20/08/1987.
החלטה בדיון בהפקדה06/07/1987
קבלת תכנית01/07/1987