שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים, בית ג'אן

תוכנית גנ/ 16886

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך לאזור מגורים, בית ג'אן
מספר: גנ/ 16886
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי תוואי דרך מס' 7 .

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מאזור מגורים לשביל גישה.
שינוי יעוד דרך הולכי רגל למגורים "א".

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמעלה נפתליבית ג'ןבית ג'ן
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19526חלק39
19533חלק11-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7682תנאים להוצאת היתרי בניה בשכונה המזרחית, בית ג'ןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/05/2009תאריך פרסום: 12/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5950. עמוד: 3714. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים03/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 30/03/2009. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו04/03/2009
החלטה בדיון באישור תכנית14/01/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3650. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים30/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה11/06/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/04/2007
קבלת תכנית20/02/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200900114/01/2009
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים90730/06/2008
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות נקודתיות200701111/06/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה