שינוי יעוד מדרך לביל הולכי רגל - סכנין

תוכנית ג/ 19586

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך לביל הולכי רגל - סכנין
מספר: ג/ 19586
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
ביטול ושינוי יעוד דרך מאושרת למגורים ושביל להולכי רגל.

עיקרי ההוראות:
שינוי יעוד מדרך לשביל הולכי רגל ומגורים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19283חלק106
19284חלק155
19314חלק48, 62-64, 68, 72, 74-78, 81-84, 86, 92
19315חלק128, 155
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף28/11/2011
קבלת תכנית19/05/2011
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות201200430/01/2012