שינוי יעוד מדרך להולכי רגל למתקן הנדסי ולדרך גישה בסמת טבעון.

תוכנית ג/ 9946

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי יעוד מדרך להולכי רגל למתקן הנדסי ולדרך גישה בסמת טבעון.
מספר: ג/ 9946
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת מיקום לתחנת שאיבה שתהווה חלק ממערך הביוב
לשכונת ערב-סעדיה, וקביעת הנגישות לאתר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10366חלק588, 1134241, 388, 589
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית12/06/1997